top of page
傳1.png
傳2.png
傳3.png
傳4.png
傳5.png
傳6.png
傳7.png
傳9.png
傳12.png
bg_battle_trail_01 (5).jpg

​主動技能

warrior.png
ui_heroes_icon_brute.png
legendary.png
技能_0050_skill_01.png

巨象雷劈

伊凡對前方猛力揮擊,造成敵軍傷害,並降低其攻擊速度與移動速度。

​被動技能

落雷

伊凡可以引發落雷,週期性的對戰場上所有敵軍造成傷害。

傳說技能

雷電斬

btn_hero_ability_lock.png

英雄達到3級時,此技能將被解鎖

雷帝

pagination_line.png

伊凡每次普攻攻擊都可以對目標周圍敵軍造成額外傷害,並使其沈默。

伊凡-01.png
200302.png
技能_0048_skill_03.png
技能_0049_skill_02.png
bottom of page